Ulla var trist og træt indtil hun prøvede en lysterapilampe

Ulla var trist og træt indtil hun prøvede en lysterapilampe

I mange år var de kolde, mørke vintermåneder for Ulla blevet et symbol på en generelt mere trist og bedrøvet hverdag end resten af året. Hun havde i de senere år bidt mærke i, at vinteren som regel var en depressiv periode, som påvirkede hendes privat- og arbejdsliv i et sådant omfang, at hun konstant synes fraværende fra familiens aktiviteter og på jobbet. Med jævne mellemrum måtte Ulla i længere perioder, grundet manglende overskud og energi, ufrivilligt lade sig sygemelde fra arbejdet og tage afstand fra familielivet.

Lysterapi gjorde forskellen

Ullas familie og venner havde gentagne gange forsøgt at opmuntre hende med spontane ture i biografen eller med god vin og mad, men samtlige forsøg var forgæves. Ulla var ikke sig selv, og der måtte være en forklaring på hendes ændrede humør. Manden Jens fik efter flere omgange med heftige diskussioner overtalt Ulla til, at der måtte tages alternative metoder i brug, da en kostomlægning og motion ikke havde den lovede ”helbredende” effekt. Ulla henvendte sig derfor til sin personlige lægepraksis, som mente at hendes manglende energi, jævnligt frembrusende hovedpine og triste humør skyldtes en akut mangel på signalstoffet serotonin. Dette stof dannes, når kroppen udsættes for sollys og har til formål at påvirke hjernen og skabe glæde. Ullas krop og hjerne oplevede en forholdsvis aggressiv reaktion, i de perioder hvor mængden af sollys var på sit laveste. Dette faktum forårsagede, ifølge lægelig vurdering, de depressive tendenser.

Som et alternativ til det manglende sollys foreslog Ullas læge, at hun skulle prøve at forøge hendes daglige dosis af serotonin ved at benytte en lysterapilampe. Lampen udsender kunstige solstråler, som stabiliserer hjernens produktion af serotonin. Lyset kan derfor være en form for tilskud til naturligt sollys, som kun er tilgængeligt i begrænsede mængder om vinteren. Lægen begrundede dette forslag med, at dagtimerne opfattes som utrolig korte ved mangel på serotonin, hvilket dræner kroppen for energi og fremprovokerer det efterhånden veldokumenterede fænomen ‘vinterdepression’.

Valg af lysterapilampe

Det er vigtigt i forbindelse med valg af en lysterapilampe, at have kendskab til sit aktuelle behov, og også at sørge for at læse en masse lysterapilampe test inden man vælger. Selvom lampens formål er at øge forbrugerens energiniveau og normalisere en destabiliseret døgnrytme, kan misbrug af lysterapi ligeledes medføre alvorlige irritationsmomenter såsom søvnløshed og hovedpine. For at undgå disse havde Ulla, af sin erfarne læge, fået udleveret en ”brugervejledning”, hvis formål var at konkretisere hendes behov. Ud fra denne kunne Ulla kontakte en distributør af lysterapilamper, som med sine kompetencer inden for faget kunne vejlede Ulla i valget af den perfekte lampe for hende. I Ullas tilfælde var behovet for lysterapi bundet i daglig brug, som skulle supplere det naturlige indtag af lys fra solen. Den fornødne effekt kunne, ud fra disse forudsætninger, udbedres ved brug af en mindre lysterapilampe på 5.000 lux. Ved at vælge denne lampe kunne Ullas døgnrytme og det lave serotoninindhold stabiliseres efter blot en halv times terapi hver dag. Lampens lave lux-niveau betød ydermere, at sandsynligheden for at behandlingen ville medføre bivirkninger blev kraftigt reduceret.

Efter behandlingen

I dag er Ullas tilstand i høj grad forbedret. Ved at lade sig behandle med lys har hun undgået de negative tanker, som tidligere prægede hendes hverdag og forringede livskvaliteten både privat og på hendes arbejde. Både Ulla selv og hendes familie kunne nu få hverdagen til at hænge sammen som før, uden de forhenværende vanskeligheder og den nedtrykte stemning til at ødelægge børnenes juleferie. Den glæde og forventning, som traditionelt tillægges juledagene og de efterfølgende vintermåneder, havde altså igen fundet sin plads i familien.

For Ulla har den daglige behandling ikke været til ulempe for hverken sædvanlige eller atypiske dagsaktiviteter, da hun i forbindelse med sit arbejde har integreret behandlingen således at denne ikke har påvirket timerne på kontoret. Den daglige behandling er kun et led i et længere periodeafgrænset behandlingsforløb, hvilket betyder, at en enkelt fravigelse ikke medvirker til, at behandlingens effekt pludseligt aftager. Som Ulla har erfaret, er det bestemt muligt at springe over en lysterapi-session hist og her, så længe det ikke bliver en vane.

Jan Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *